Skip to main content

Privaatsuspoliitika

  1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks ostjale.

  1. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba postitamiseks ostjale edastatakse postitusteenust osutavatele ettevõtetele. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.